Anspråksvalidering

Vänligen ge oss info för att bekräfta äganderätten och validera ditt påstående.
Tecken saknas: 50
Ok, meddelande skickat.
Meddelandet är inte skickat.

Kategorier

Regioner

Internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda

En webbtjänst är ett datorprogram som identifieras med en URI och vars gränssnitt och bindningar kan definieras, beskrivas och upptäckas som XML-föremål.


Lågt GDPR-förtroende hos svenskarna

Den här veckan fyller GDPR ett år – och det är ingen överdrift att påstå att den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen skakat om organisationer i hela Europa. Men, precis som jurister och experter försökte vara tydliga med hela vägen fram tills GDPR väl trädde i kraft 25 maj förra året, så handlar det om ett fortlöpande arbete som aldrig blir, eller får betraktas som, ”klart”.

Dels måste företag och organisationer säkerställa att de hela tiden lever upp till kraven, och dels måste de vinna EU-medborgarnas förtroende kring hanteringen av personuppgifter. Den första aspekten varierar förstås kraftigt mellan såväl organisationer som länder – vissa är långt framme medan andra fortfarande inte skaffat den överblick och de rutiner som behövs (och därför riskerar att få smäll på fingrarna (och potentiellt saftiga böter/sanktionsavgifter) vid en närmare granskning.

Vad gäller medborgarnas förtroende återstår också en brant klättring, även här i Sverige där GDPR-medvetenheten trots allt är större än i många andra europeiska länder. Datainspektionen, som är Sveriges så kallade tillsynsmyndighet för GDPR-relaterade ärenden, presenterade i dagarna en ny rapport som visar att så många som tre av fyra svenskar fortfarande är oroade över hur deras personuppgifter hanteras digitalt […]

källa: binero blogg (publiserad 20 maj, 2019)

Dystra utsikter att uppfylla bredbandsmålet

Du kanske har hört begreppet ”bredbandsmålet” fladdra förbi lite titt som tätt, men har du egentligen koll på vad Regeringens bredbandsstrategi, som antogs 2016, egentligen går ut på? 

I korthet är det en plan som säger att ”hela Sverige vara helt uppkopplat år 2025” – men redan nästa år ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s (år 2025 ska 98 procent ha tillgång till tio gånger så snabbt bredband, det vill säga 1 Gbit/s). Det här låter väl utmärkt i en allt mer uppkopplad värld, viktigt för såväl samhällsmedborgare som för företag som konkurrerar på en allt mer global marknad. En demokratifråga, helt enkelt. Problemet är bara att Sverige tycks få svårt att nå målsättningen. Målen är teknikneutrala och därför kan de lika gärna uppfyllas genom ännu mer utbyggnad av fiberoptiska nät, som av snabba mobila uppkopplingar.

I många stadsregioner och tätorter har 2020-målet redan uppnåtts – men i glesbygden ser det betydligt värre ut. I Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning framgår att blott 41 procent av hushållen och 46 procent av företagen i glesbygden idag har tillgång till uppkoppling på minst 100 Mbit/s – medan motsvarande siffra i tätorter är 86 procent för hushållen och 84 procent för företagen […] 

källa: binero blogg (publiserad 7 juni, 2019)

Googles publika DNS-tjänst blir säkrare

Google meddelade i veckan att deras publika DNS-tjänst (Domain Name System) nu kommer att få fullt stöd för säkerhetsprotokollet DNS-over-TLS, en teknik som omsluter DNS-förfrågningar och uppslagningar med protokollet TLS (Transport Layer Security). Google Public DNS lanserades första gången den 3 december 2009 och blev snabbt världens mest använda så kallade DNS-resolver med 400 miljarder uppslagningar per dag och mer än hälften av dem är platskänsliga. DNS-resolvers är enkelt förklarat en funktion som arbetar ”under huven” för att konvertera domännamn till deras motsvarande IP-adresser – som webbläsare använder för att ansluta till en specifik webbplats webbserver – […] 

källa: binero blogg (publiserad 18 januari, 2019

Hur många domännamn finns det i världen?

Svaret på frågan i rubriken är enkelt uttryckt: väldigt många – eller närmare bestämt 342,4 miljoner registrerade domännamn under alla toppdomäner på marknaden. Det framgår av Verisigns rapport Domain Name Industry Brief för det tredje kvartalet av 2018. Det är en ökning med 2,6 miljoner domännamn jämfört med föregående kvartal och totalt har antalet registrerade domännamn ökat med 11,7 miljoner, eller 3,5 procent, under de senaste 12 månaderna.

Statistiken för fördelningen av toppdomäner är uppdelad i det som kallas gTLD (general top level domain), ccTLD (country code top level domain, det vill säga nationers specifika toppdomäner) samt New gTLD (det som betraktas som ”nya” toppdomäner. Marknaden har som bekant öppnats upp rejält de senaste åren och nya toppdomäner har poppat upp som svampar ur jorden) – […] 

källa: binero blogg (publiserad 8 januari, 2019

Lavin av GDPR-anmälningar – streamingjättar riskerar miljardböter

Att den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR skulle leda till en mindre störtflod av anmälningar var kanske någorlunda väntat. Men att det under de drygt 250 dagar som gått sedan GDPR trädde i kraft redan lämnats in 95 180 klagomål, torde nog överträffa de flestas förväntningar (eller farhågor).  I en nyligen publicerad skrivelse berättar EU-kommissionen att majoriteten av de nära hundratusen anmälningarna som lämnats in till medlemsländernas tillsynsmyndigheter var relaterade till telemarketing, olika marknadsföringskampanjer och videoövervakning. Totalt inleddes 255 större granskningar av de nationella tillsynsmyndigheterna. I EU-kommisionens uttalande skriver man: ”Vi börjar redan se de positiva effekterna av de nya reglerna. Medborgarna har blivit mer medvetna om vikten av dataskydd och deras rättigheter. Och de utövar nu dessa rättigheter, som de nationella dataskyddsmyndigheterna ser i sitt dagliga arbete.”

Kraftig incidentrapportering

En annan central aspekt av GDPR är förstås kraven på organisationer att rapportera allvarliga incidenter, som dataintrång där personuppgifter äventyrats, inom 72 timmar. Detta krav har lett till att hela 41 502 sådana incidentrapporter lämnats in. Den massiva inrapporteringen kan tyda på att företag väljer att ta det säkra före det osäkra och därför rapporterar även mindre incidenter och incidenter som inte omfattas av GDPR. (Datainspektionen påpekade under hösten att de såg denna trend i Sverige). Med största säkerhet är det hotet om stora bötesbelopp som lett till den utbredda oron, i kombination med att många organisationer faktiskt fortfarande inte har full koll på vad som gäller kring GDPR.

Många internetjättar anmälda

Som vi tidigare skrivit om har införandet av GDPR gett amerikanska internetaktörer en hel del huvudbry. Ett tydligt exempel på hur kraften i GDPR kan användas för att skydda personuppgifter och integritet hos europeiska medborgarna, var när den franska tillsynsmyndigheten CNIL (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés) för någon vecka sedan gav Google en böteslapp på 50 miljoner euro för att sökjätten inte på ett tillräckligt tydligt sätt bett om användarnas samtycke till att deras data används för anpassning av annonser – och för att Google brustit i sin transparens och information om hur dessa data används […] 

källa: binero blogg(publiserad 5 februari, 2019

Trots alla varningar – svaga lösenord fortfarande vanligt

Biometriska lösningar och flerfaktorsautententisering i all ära – det vanliga lösenordet som vi själva knåpar ihop är trots allt det absolut vanligaste sättet att logga in på olika webbaserade tjänster och konton. Och vid det här laget är vi minst sagt vana att se och höra skräckinjagande uppmaningar om att stärka våra lösenord, byta dem frekvent och inte använda samma lösenord på flera platser.

Dessvärre tycks detta i mångt och mycket vara predikningar för döva öron. I en stor undersökning utförd av den tyska e-postoperatören GMX (Global Mail eXchange) framgår att var tionde svarande uppger att de aldrig någonsin bytt lösenord till sitt e-postkonto – något som är minst sagt häpnadsväckande ur ett säkerhetsperspektiv.

– Det är viktigt för alla att ta mycket seriöst på säkerheten för sina e-postkonton, eftersom dessa står i centrum för våra digitala liv. Om en hackare har tillgång till ditt e-postkonto kan de snabbt ta över resten av dina digitala konton genom att använda din e-post för att återställa alla dina lösenord. Många av dessa konton lagrar dessutom ditt kreditkort eller bankinformation. Dessutom blir hackare hela tiden allt mer kreativa i att hitta nya sätt att lura till sig pengar från sina offer, sa Jan Oetjen, VD för GMX, i samband med att undersökningen publicerades.

källa: binero blogg (publiserad 20 maj, 2019